Misiunea și obiectivele noastre:

Misiunea proiectului Hi-story lessons este aceea de a prezenta istoria Europei în secolul XX din diferite perspective. Sublinierea necesității predării istoriei într-o manieră care să permită înțelegerea faptului că țările vecine ar putea avea un punct de vedere diferit asupra aceluiași eveniment este scopul principal al proiectului. Prin intermediul Hi-story lessons urmărim să lansăm o provocare pentru profesori și elevi în ceea ce privește felul în care aceștia văd istoria Europei, diversitatea și complexitatea de opinii, uneori chiar contrare, raportate la acest subiect.

Despre proiect :

Hi-story Lessons. Predarea și învățarea istoriei Europei secolului XX este un proiect educațional multilingv online creat pentru profesori și elevi de liceu, respectiv studenți. Proiectul a fost organizat de Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate în colaborare cu Institutul Georg Eckhert.

Scopul Hi-Story lessons este acela de a sprijini procesul de predare și de a facilita o mai bună înțelegere a istoriei europene a secolului XX, utilizând grafice, animații și cronologii interactive care prezintă o listă de evenimente relevante pentru secolul trecut. Alegerea acestor date cu semnificație importantă s-a făcut de către un număr de istorici experți din șase țări – Germania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Republica Cehă. Totul s-a făcut în spiritul respectului reciproc pentru varietatea de opinii și istorii naționale.

Proiectul Hi-story lessons este o platformă ce conține mijloace practice pentru integrarea noilor mijloace media în sala de clasă, care să permită profesorilor să susțină lecții prin care se urmărește conștientizarea multiplelor viziuni existente asupra acelorași fapte istorice. Acest proiect se concentrează pe învățarea activ-participativă și pe dezvoltarea acelor abilități esențiale care vor ajuta elevii și studenții să devină cetățeni globali toleranți.

Important de precizat ar fi faptul că viziunile sau părerile exprimate de istorici care pot fi identificate în conținutul website-ului nu reflectă neapărat viziunea sau politica, nici nu implică aprobarea sau susținerea din partea Rețelei Europene Memorie și Solidaritate. Deși s-au depus eforturi serioase pentru a asigura un conținut de calitate acestui website, REMS nu își poate asuma răspunderea pentru eventualele dificultăți în ceea ce privește utilizarea informației pe site. Orice sugestii, comentarii și întrebări cu privire la conținut sunt binevenite și appreciate. Vă rugăm să ne contactați la hi-story@enrs.eu.

Ideea :

Ideea proiectului Hi-Story lessons s-a născut în urma principiilor generale ale Educației pentru Pace, enunțate de către Maria Montessori. Responsabilitatea și respectful pentru ceilalți, dar și așa-numita cetățenie globală, previn viitoarele conflicte. Proiectul Hi-Story lessons urmărește să îi ajute pe elevi și studenți să conștientizeze procesele și abilitățile necesare pentru practicarea înțelegerii, toleranței și a bunăvoinței în lume astăzi.
Nu există o singură narațiune care să poată fi adaptată tuturor. Uitându-ne la istorie prin ochii vecinului observăm varietatea de istorii și învățăm toleranța și respectul față de opiniile celorlalți. Cu toate acestea, fiecare țară are propria ei politică educațională în ceea ce privește istoria, o istorie națională care apelează la tradițiile locale și la acele fapte istorice semnificative, dar și la memorie. Pentru a îmbina cele două curente – politica unei istorii naționale independente de o Europă și o lume interdependente, este vital pentru elevi să fie învățați istoria propriei țări dintr-o perspectivă națională, învățând, totodată, cum să respecte și alte puncte de vedere. Doar în acest mod istoria poate fi văzută și înțeleasă într-un mod mai obiectiv și mai comprehensiv.