O projekcie Hi-story

Przedstawienie historii Europy i poszczególnych europejskich krajów z różnych perspektyw, w interaktywny, angażujący i przystępny sposób – oto główna idea stojąca za „Hi-story lessons. Lekcje historii europejskiej XX wieku”. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych historią do korzystania z międzynarodowej edukacyjnej platformy on-line.

Na www.hi-storylessons.eu można znaleźć już ponad 200 tematów dotyczących dwudziestowiecznej Europy ze szczególnym uwzględnieniem historii 6 państw: Polski, Węgier, Niemiec, Słowacji, Czech i Rumunii. Zagadnienia zostały wybrane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów – historyków i nauczycieli – tak by korespondowały z podstawami programowymi poszczególnych krajów. Materiały przygotowano w językach ojczystych wybranych państw, w tym po polsku, oraz w języku angielskim.

Oprócz podstawowych informacji o wydarzeniach historycznych na portalu znajdują się także osie czasu, pogłębione analizy najważniejszych zagadnień, scenariusze lekcji, animacje oraz infografiki. Na osobnej podstronie znajduje się pakiet edukacyjny na temat dezinformacji i konfliktów pamięci. Wszystkie materiały udostępniane bezpłatnie w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

“Wartościowa edukacja historyczna to taka, która nie tylko uczy, ale angażuje i jest dopasowana do potrzeb współczesnego odbiorcy” – podkreśla Rafał Rogulski, dyrektor Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Obecna wersja Hi-Story to wersja pilotażowa, która zostanie rozbudowana na przestrzeni kolejnych lat.

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą lub chcące podzielić się z twórcami swoją opinią o platformie zachęca się do wysłania wiadomości na: urszula.bijos@enrs.eu.